Последно актуализирана: 07.09.2018 г.

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ (различни от ЕО торовете)
Продукти които снабдяват растенията с хранителни вещества

НАГРО

 
  • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
  • Удостоверение за регистрация №: 0100-2/23.07.2014 г.
  • Притежател на регистрацията: Агробулрос ЕООД
  • Състав: Сух остатък - 17.71г/л, от който: органично вещество - 7.67г/л; Хуминови киселини - 5.6г/л; Фулво киселини - 2.07г/л; Общ азот (N) - 0.28г/л; Фосфор общ (P) - 0.226г/л; Калий общ (K) - 3.073г/л; Микроелементи - Mg; Co; Mn; Zn; Fe; Cu; Mo; B; Ca; Se - 1900 мг/л; Общ въглерод - 3.9г/л;
    pH 7-9,9
  • Приложение: Почвено и листно по времe на вегетация, както и за третиране на семена, луковици и коренова система.

 

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com