Последно актуализирана: 19.04.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ (различни от ЕО торовете)
Продукти които снабдяват растенията с хранителни вещества

БЛЕК & СТРОНГ

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
  БЛЕК & СТРОНГ Група течни органо-минерални торове.
  Групата включва:
  БЛЕК & СТРОНГ Хум-Айрън Екстр
  БЛЕК & СТРОНГ Хум-Вет 1
  БЛЕК & СТРОНГ Хум-Ген
  БЛЕК & СТРОНГ Хум-Елит 15
  БЛЕК & СТРОНГ Хум-Елит 18
  БЛЕК & СТРОНГ Хум-Плюс
  БЛЕК & СТРОНГ Хум-Цинк
 • Удостоверение за регистрация №: 0076/16.10.2012 г.
 • Притежател на регистрацията: Мегатрейд Интернешънъл ООД
 • Състав: Органично вещество; Хуминови и фулво киселини; Калий (K)
  (в различно съотношение за различните видове торове от групата)
 • Действие: Повишава устойчивостта нарастенията на стрес, подобрява добива и качеството.
 • Приложение: Листно,почвено, както и за третиране на семена.

 

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com