Последно актуализирана: 19.04.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ (различни от ЕО торовете)
Продукти които снабдяват растенията с хранителни вещества

БИОБЕСТ

 
  • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
    Течен органичен (хуматен) тор.
  • Удостоверение за регистрация №: 0091/01.10.2013 г.
  • Притежател на регистрацията: Биохум ЕООД
  • Състав: Хуминови съединения (калиеви хумати); Комплекс от макро- и микроелементи; Сухо вещество - 5.5-7%; Органични вещества - 2.2% (като хуминови съединения); Общ азот (N) - 0.25-0.45%
  • Действие: Увеличава темпа на растеж и развитие на културите, увеличава добивите, снижава химичния и биологичен стрес.
  • Приложение: Листно и почвено.

 

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com