Последно актуализирана: 14.07.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ (различни от ЕО торовете)
Продукти които снабдяват растенията с хранителни вещества

АМИНО ЖЕЛЯЗО (Fe)

АМИНО ЖЕЛЯЗО (Fe) | 10 г

10 г

  • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
  • Удостоверение за регистрация №: 0079/11.03.2013 г.
  • Притежател на регистрацията: Агро-Био Трейдинг ООД
  • Производител: Лейли Агрохимия и Ко, Китай
  • Състав: Аминокиселини от растителен произход - 25-30%; Общ aзот (N) - 11%, в т.ч. амонячен - 7%; органичен азот - 4%; Органичен въглерод - 18%; Желязо (Fe) - 9-10%
  • Действие: Въздейства положително върху процесите на фотосинтеза и коригира дефицита на желязо. Аминокиселините водят до по-лесно, по-бързо и по-пълно усвояване и транспорт на желязо и хранителни вещества в растенията
  • Приложение: Зеленчуци (домати), Овощни, Лозя- 50-70 г/дка чрез листно третиране преди и след цъфтеж, 1 - 3 пъти за сезон; 0,03 % разтвор, чрез поливане или капково напояване

  • Размер на опаковката: 10 г
  • Предлага се от Агропал ООД
 

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com