Последно актуализирана: 19.09.2017 г.

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ (различни от ЕО торовете)
Продукти които снабдяват растенията с хранителни вещества

АМИНО ЖЕЛЯЗО (Fe)

Предлага се от Агропал ООД
АМИНО ЖЕЛЯЗО (Fe) | 10 г

10 г

  • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
  • Удостоверение за регистрация №: 0079/11.03.2013 г.
  • Притежател на регистрацията: Агро-Био Трейдинг ООД
  • Производител: Лейли Агрохимия и Ко, Китай
  • Състав: 25-30 % аминокиселини от растителен произход; 11 % общ aзот (N); (в т.ч. амонячен 7 %); 4 % органичен азот; 18 % органичен въглерод; 9-10 % желязо (Fe)
  • Действие: Въздейства положително върху процесите на фотосинтеза и коригира дефицита на желязо. Аминокиселините водят до по-лесно, по-бързо и по-пълно усвояване и транспорт на желязо и хранителни вещества в растенията
  • Приложение: Зеленчуци (домати), Овощни, Лозя- 50-70 г/дка чрез листно третиране преди и след цъфтеж, 1 - 3 пъти за сезон; 0,03 % разтвор, чрез поливане или капково напояване

  • Размер на опаковката: 10 г
  • Предлага се от Агропал ООД
 

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com