Последно актуализирана: 18.03.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ (различни от ЕО торовете)
Продукти които снабдяват растенията с хранителни вещества

АЛГА СОЙЛ

 
  • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
  • Притежател на регистрацията: Агро Био Трейдинг ООД
  • Състав: Хранителни вещества - 49 % в т.ч.: Общ азот (N) - 2 %; Фосфор (P₂O₅) - 2 %; Калий (К₂O) - 2 %; Органични вещества - 45 %, в т.ч. екстракт от водорасли - 10 %; рН - 6.5 - 8.5
  • Приложение: Почвено (повърхностно или чрез размесване).

 

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com