Последно актуализирана: 18.07.2018 г.

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ (различни от ЕО торовете)
Продукти които снабдяват растенията с хранителни вещества

ЛАКТОФОЛ NPK ТОР РАЗТВОР – Лактофол течен тор за пшеница и ечемик + Mg

 
  • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
  • Удостоверение за регистрация №: 0024/01.07.2008 г.
  • Притежател на регистрацията: Екофол АД, Търговище
  • Производител: Екофол АД, Търговище
  • Състав: Азот (N) - 9%; Фосфор (P₂O₅) - 2.6%; Калий (К₂O) - 4.5%;
    Манган (Mn) - 0.4%; В; Сu; Fe; Mo; Zn
  • Приложение: Листно, двукратно - във фаза „братене” и фаза „изкласяване” при: Житни със слята повърхност - 1000мл/дка

 

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com