Последно актуализирана: 07.09.2018 г.

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ (различни от ЕО торовете)
Продукти които снабдяват растенията с хранителни вещества

КУРУС

 
  • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
    Течен тор.
  • Удостоверение за регистрация №: 0096-2/25.07.2016 г.
  • Притежател на регистрацията: Хеминова България и Румъния ЕООД
  • Състав: Водоразтворим дикалиев оксид (К₂O) - 25%; Водоразтворим серен триоксид (SO₃) - 42.5%, от които сяра (S) - 17%
    pH 6.8-8.5
  • Приложение: Листно и почвено.

 

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com