Последно актуализирана: 14.07.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ (различни от ЕО торовете)
Продукти които снабдяват растенията с хранителни вещества

АМИНОЗОЛ

АМИНОЗОЛ | 100 мл

100 мл

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0081/11.03.2013 г.
 • Притежател на регистрацията: Лебозол България ООД
 • Производител: Лебозол Дюнгер ГмбХ, Елмщайн, Германия
 • Състав: Органично вещество (аминокиселини и пептиди от животински произход) - 56-58%; Неорганично вещество - 3%; Органичен азот (N)- 9%; Фосфор (Р₂О₅) - 0.14%; Калий (К₂O) - 1.24%; Калций (СаО) - 0.16%; Магнезий (МgO) - 0.08%; Натрий (Na₂O) - 1.96%; Сяра (SO₃) - 0.15%; Бор (В) - 0.0001%; Мед (Cu) - 0.0001%; Желязо (Fe) - 0.0002%; Манган (Mn) - 0.0001%; Молибден (Мо) - 0.002%; pH 5-7
 • Действие: Органичен тор, разработен специално да подпомага растежа, особено при стресови ситуации. Подобрява развитието на вегетативни и генеративни органи, усвояването на хранителните вещества. Има антистресово действие, намокрящо и прилепващо действие.
  Забележка: Аминозол се смесва с общоприетите продукти за растителна защита, препоръчва се тест за смесимост. Не се препоръчва смесване с минерално масло и медни препарати. При смесване с листни торове и продукти за растителна защита, разреденият с вода Аминозол се прибавя последен.
 • Приложение: Прилага се чрез пръскане, поливане или капково напояване - 50 - 750 мл/дка за пръскане и 0,2 до 1% разтвор за поливанеЗеленчуци - преди разсаждане и 7 - 8 дни след разсаждане, при неблагоприятни метеорологични условия и при стрес в доза 1% разтвор чрез потапяне на корените и съответна лека поливка с 0,5 - 1,0 л/м² работен разтвор
  Овощни и лозя - внася се преди и след цъфтеж и след беритба в доза 500 - 750 мл/дка и 100 - 200 мл/дка при пръскане с калциев хлорид
  Ягоди - внася се преди засаждане и през ранни фази на вегетацията, при стрес с 1% разтвор чрез потапяне на корените и съответна лека поливка с 0,5 - 1,0 л/м² работен разтвор
  Картофи - внася се през вегетацията с РЗ мероприятията в доза 100 мл/дка
  Зърнено-житни - внася се в края на братенето в доза 50 - 100 мл/дка
  Рапица - внася се във фаза 4-ти лист на есен в доза 50 - 100 мл/дка
  Слънчоглед - внася се в доза 100 - 200 мл/дка при наличие на минимум 2-ра двойка листа
  Тютюн - таблите с разсада се потапят в 1% р-р, поливане преди разсаждане или 7 дни след разсаждане с 3 % разтвор
  Декоративни растения - внася се в доза 100 - 300 мл/дка чрез пръскане и поливка с максимум 10 л работен разтвор на м² през вегетацията

 • Размер на опаковката: 1 л; 500 мл; 100 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
 

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com