Последно актуализирана: 20.04.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ (различни от ЕО торовете)
Продукти които снабдяват растенията с хранителни вещества

БУРАЛЛ

 
  • Вид тор: НЕОРГАНИЧЕН ТОР С МИКРОЕЛЕМЕНТИ
  • Удостоверение за регистрация №: 0016/18.05.2007 г.
  • Притежател на регистрацията: Буралл ООД
  • Състав: Азот (N) – 0.6%; Калий (K₂O) – 0.6%; Магнезий (MgO) – 0.2%;
    Бор (B) – 0.1%; Кобалт (Co) – 0.002%; Мед (Cu) – 0.02%; Желязо (Fe) – 0.5%; Манган (Mn) – 0.025%; Молибден (Mo) – 0.0015%; Цинк (Zn) – 0.04%
  • Действие: Подобрява състоянието на растенията при хлороза, допринася за подобряване на метаболизма.
  • Приложение: Листно през вегетацията на културите.

 

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com