Последно актуализирана: 19.09.2017 г.

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ (различни от ЕО торовете)
Продукти които снабдяват растенията с хранителни вещества

БУРАЛЛ

 
  • Вид тор: НЕОРГАНИЧЕН ТОР С МИКРОЕЛЕМЕНТИ
  • Удостоверение за регистрация №: 0016/18.05.2007 г.
  • Притежател на регистрацията: Буралл ООД
  • Състав: N – 0.6%; K₂O – 0.6%; MgO – 0.2%; B – 0.1%; Co – 0.002%;
    Cu – 0.02%; Fe – 0.5%; Mn – 0.025%; Mo – 0.0015%; Zn – 0.04%
  • Действие: Подобрява състоянието на растенията при хлороза, допринася за подобряване на метаболизма.
  • Приложение: Листно през вегетацията на културите.

 

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com