Последно актуализирана: 18.07.2018 г.

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ (различни от ЕО торовете)
Продукти които снабдяват растенията с хранителни вещества

МАСТЕРБЛЕНД 20-20-20 + МЕ

 
 • Вид тор: НЕОРГАНИЧЕН ТОР С МИКРОЕЛЕМЕНТИ
 • Удостоверение за регистрация №: 0028/12.03.2009 г.
 • Притежател на регистрацията: Багра 98 ООД
 • Производител: Мастербленд Интернешънъл, САЩ
 • Състав: Азот (N) - 20%; Фосфор (P₂O₅) - 20%; Калий (K₂O) - 20%;
  Mg, Fe, B, Cu, Mn, Zn, Mo
 • Действие: Повишаване на добива
 • Приложение: Листно при:Пшеница (твърда и мека) - 500г/дка (листно) - от братене до вретенене на културитеЗеленчуци - 250-500г/дка (листно) или 2-4кг/дка (почвено) - три-четирикратно, през вегетацията на културите

 • Размер на опаковката: 11.34 кг
 • Предлага се от Агропал ООД
 

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com