Последно актуализирана: 20.04.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ (различни от ЕО торовете)
Продукти които снабдяват растенията с хранителни вещества

АМОНИЕВ СУЛФАТ

 
  • Вид тор: НЕОРГАНИЧЕН ТОР
  • Удостоверение за регистрация №: 0031/15.07.2009 г.
  • Притежател на регистрацията: Сембодиа България ЕООД
  • Състав: Амониев сулфат: Азот (N) - мин. 20.8% в амониева форма; Влага - макс. 0.5%; дребно кристален; фракция от 2 мм до 0,2 мм - от 85 до 92%
  • Приложение: Физиологично кисел тор. Най-подходящ е за почви с високо съдържание на карбонати. Внася се предсеитбено. Особено подходящ при отглеждане на ориз. Препоръчително е нормата за приложение да се определя на базата на извършен агрохимичен анализ на почвата.
    Да не се използва на кисели почви.

 

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com