Последно актуализирана: 12.12.2018 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

АДЮВАНТИ

Вещества или препарати, смесвани от потребителя с продукти за растителна защита, които засилват ефективността или другите пестицидни свойства

ФУНГИ АКТИВ

ФУНГИ АКТИВ |

  • Формулация: Емулсионен концентрат (ЕК)
  • Зап. за вписване №: РД11-20/07.01.2016 г.
  • Притежател на регистрацията: Глобал Адювант Къмпани Лимитед
  • Действие: Подобрява равномерното покритие, прилепването и разпределението на фунгициди и по този начин да повиши абсорбцията му от листата и цялостната им активност в растението. Намалява повърхностното напрежение на работния разтвор и прониква в междуклетъчното пространство на листата, като по този начин съдейства за пълното покритие на листната маса с восъчен налеп и власинки и предпазва препаратите от измиване от дъжд. Увеличива скоростта на проникване на а.в. в растенията и по този начин повишава ефикасността на системните и контактните фунгициди. Подобрява прилепяването и увеличава задържането на работния разтвор към третираната листна повърхност. Позволява да се намали количеството на РР което допринася за икономия на труд при работа с ПРЗ в селското стопанство, намалява повърхностното напрежение на работния разтвор
  • Приложение: В комбинация с контактни и системни фунгициди при:
    Житни, Царевица, Слънчоглед, Овощни градини, Зеленчуци, Лозя - 0.1-0.5% (0.25% при нормални условия)

 

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com