Последно актуализирана: 12.12.2018 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

АДЮВАНТИ

Вещества или препарати, смесвани от потребителя с продукти за растителна защита, които засилват ефективността или другите пестицидни свойства

УЕТЦИТ

 
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Притежател на регистрацията: Оро Агри Интернешанъл - Холандия
 • Действие: Намаляват значително повърхностното напрежение на водата; осигуряват еднаква големина на капката; подобряват разпространяването и разливането и увеличава покритието на смесите за пръскане върху трудно достъпните места, преди всичко при водоотблъскващи повърхности на растенията с гъсто разлистена горна част, подобрява нокдаун ефекта (бързото действие) на пестицидите чрез подобряване на контакта с насекоми върху растението и външни хидрофобни гъбични структури, не води до намаляване на фотосинтезата или изпаряването, не влияе на pH на разтвора, помага водата да се разпредели върху повърхността на листа до 6 дни след третирането.
 • Приложение: В комбинация с повечето разрешени за пускане на пазара и употреба ПРЗ и регистрирани листни торове при всички култури:
  При употреба с хербициди - 0.1% - 1.0%
  При употреба с дефолианти - 0.1% - 0.25%
  При употреба с инсектициди, акарициди и фунгициди - 0.1% - 0.3%
  При употреба с растежни регулатори - 0.05% - 0.1%
  При употреба с листни торове - 0.3%

 

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com