Последно актуализирана: 12.12.2018 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

АДЮВАНТИ

Вещества или препарати, смесвани от потребителя с продукти за растителна защита, които засилват ефективността или другите пестицидни свойства

КОДАСАЙД

КОДАСАЙД | 5 л

5 л

  • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
  • Притежател на регистрацията: ДюПон България ЕООД
  • Действие: Подобрява прилепването и увеличава задържането на работния разтвор към третираната листна повърхност; подобрява разпространението на работния разтвор върху листата; предпазва работния разтвор от дъжд, паднал след третирането; предпазва приложения ПРЗ от разпадните продукти на UV лъчи и хидролиза; повишава ефикасността на ПРЗ; защитава листната повърхност от повърхностно активни гъбни патогени; възпрепятства храненето на неприятели върху листната маса.
  • Приложение: В комбинация с всички разрешени за пускане на пазара и употреба ПРЗ на ДюПон.
    Да не се употребява в комбинация с цианазин и/или смеси с цианазин, каптан и/или смеси с каптан.

  • Размер на опаковката: 5 л
  • Предлага се от Агропал ООД
 

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com