Последно актуализирана: 12.12.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

АДЮВАНТИ

Вещества или препарати, смесвани от потребителя с продукти за растителна защита, които засилват ефективността или другите пестицидни свойства

ХИКС ЧЕЙНДЖ

ХИКС ЧЕЙНДЖ |

  • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
  • Притежател на регистрацията: Ариста Лайфсайънс, Великобритания
  • Действие: Средство за омекотяване на твърдата вода, като напълно деактивира съдържащите се в нея вредни метали и подкиселява разтвора приблизително до рН 5, предотвратявайки алкалната хидролиза.
  • Приложение: В комбинация с ПРЗ, съдържащи следните а.в.: Глифозат; "Дим"-хербициди: тралкоксидим, сетоксидим, клетодим, тепралоксидим, клефоксидим, циклоксидим и др.; Сулфонилуреи; Органофосфорни инсектициди и пиретроиди: диметоат, циперметрин, хлорпирифос и др.; Солеви формулации на фенокси-хербициди: 2.4Д, МЦПА, МЦПП и др. при:
    Всички земеделски и горски култури - 0.25%

 

етикет msds

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com