Последно актуализирана: 12.12.2018 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

АДЮВАНТИ

Вещества или препарати, смесвани от потребителя с продукти за растителна защита, които засилват ефективността или другите пестицидни свойства

ХЕРБОЗОЛ®

ХЕРБОЗОЛ® |

  • Формулация: Емулсионен концентрат (ЕК)
  • Притежател на регистрацията: Лебозол ЕООД, България
  • Действие: По-добро разпределение на сместа за пръскане; по-добро прилепване на почвения хербицид към почвените частици, с което се засилва хербицидното действие, тъй като хербицидите по-малко се отлагат в долния почвен слой.
  • Приложение: В комбинация с почвени хербициди при:
    Рапица, Житни, Захарно цвекло/ 0.02-0.04л/дка*
    Картофи, Ягода, Храстовидни плодове, Аспержи, Зелеви, Листни зеленчуци, Лукови зеленчуци, Кореноплодни зеленчуци, Царевица 0.02-0.04л/дка*
    *При леки почви, при ниско хумусно съдържание да се увеличи на 0,06 л/дка, при тежки почви, при високо хумусно съдържание да се намали на 0,02 л/дка.

 

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com