Последно актуализирана: 18.07.2018 г.

АДЮВАНТИ

Вещества или препарати, смесвани от потребителя с продукти за растителна защита, които засилват ефективността или другите пестицидни свойства

МАСЛО РЗ 85П

 
  • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
  • Зап. за вписване №: РД11-237/15.02.2016 г.
  • Притежател на регистрацията: Пест Хим ЕООД
  • Действие: Подобрител и прилепител при зимно пръскане.
  • Приложение: В комбинация с ПРЗ за зимно пръскане на овошки при:
    Горски култури - 50мл/дка
    Овощни - 3л/дка

 

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com