Последно актуализирана: 07.09.2018 г.

АДЮВАНТИ

Вещества или препарати, смесвани от потребителя с продукти за растителна защита, които засилват ефективността или другите пестицидни свойства

БАНЯНТЕ ЧИФО

 
  • Формулация: течност (Л)
  • Притежател на регистрацията: Чери Дриймс ООД
  • Действие: Понижава повърхностното напрежение на работния разтвор; улеснява разпределението на работния разтвор по повърхността на третираните растения.
  • Приложение: В комбинация с всички разрешени за пускане на пазара и употреба ПРЗ при:
    Земеделски култури - 40-60мл/хл

 

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com