Последно актуализирана: 18.03.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

АДЮВАНТИ

Вещества или препарати, смесвани от потребителя с продукти за растителна защита, които засилват ефективността или другите пестицидни свойства

АМАЛГЕРОЛ

АМАЛГЕРОЛ |

 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Притежател на регистрацията: Хеминова България и Румъния ЕООД
 • Действие: Стимулира растежа на растенията, повишава качеството и добива от зърнените и маслодайни култури, лозя, овощни; подобрява състоянието на културите след суша, слана, градушка, хербицидни повреди, преовлажняване и др.; оптимизира ефекта от приложението на ПРЗ без да се налага увеличаване на дозата; увеличава приемa на азот, без да се налага допълнително внасяне на азотни торове; подобрява структурата на почвата; приложим както в конвенционалното, така и в биологичното земеделие.
 • Приложение: В комбинация Хемнико 24 СК (никосуфлурон-240г/л) и и всички ПРЗ, приложими чрез пръскане при:
  Зърнени - 200мл/дка, през есента; 300-500мл/дка –през пролетта
  Царевица - 300-500мл/дка
  Слънчоглед - 300-500мл/дка
  Лозя - 300мл/дка
  Маслодайна рапица - 200-300мл/дка, наесен и 300- 500мл/дка двукратно през пролетта
  Картофи - 500мл/дка, трикратно
  Зеленчуци - 300мл/дка
  Бобови - 500мл/дка
  Овощни - 300-500мл/дка
  Ягодоплодни - 20-60мл/дка
  Оранжерийни - 20-50мл/100 л вода

 

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com