Последно актуализирана: 20.04.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

РАСТЕЖНИ РЕГУЛАТОРИ

Продукти за регулиране (стимулиране или задържане) на физиологичните процеси в растенията

ТРИМАКС 175 ЕК

ТРИНЕКСАПАК-ЕТИЛ

175г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ТРИМАКС 175 ЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-847/20.06.2014 г.
 • Разр. №: 01240/27.06.2014 г.
 • Валидно до: 20.06.2024 г.
 • Притежател на разрешението: Адама Агрикълчъръл Б.В., Нидерландия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: растежен регулатор
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница (зимна) - Срещу неинфекциозно полягане - 40г/дкаЕчемик (зимен) - Срещу неинфекциозно полягане - 40-80г/дка

 • Карантинен срок (дни): 70 за ечемик; за пшеница - не се изисква
 

MSDS заповед тримакс 175 ек 20.06.2014  

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com