Последно актуализирана: 20.04.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

РАСТЕЖНИ РЕГУЛАТОРИ

Продукти за регулиране (стимулиране или задържане) на физиологичните процеси в растенията

СМАРТФРЕШ

1-МЕТИЛЦИКЛОПРОПЕН

33г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
СМАРТФРЕШ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-701/19.04.2018 г.
 • Разр. №: 01249-3/17.11.2016 г.
 • Валидно до: 31.10.2019 г.
 • Притежател на разрешението: АгроФреш Холнидг С.А.С., Франция
 • Формулация: продукт отделящ пари (ВП)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: растежен регулатор
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ябълки - За спиране на покафеняването на кората при съхранение – 0.068г/м²

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

заповед смартфреш 03.07.2014

заповед смартфреш 16.07.2014

заповед смартфреш 30.05.2016

заповед смартфреш 20.10.2016

заповед смартфреш 19.04.2018

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com