Последно актуализирана: 16.11.2017 г.

РАСТЕЖНИ РЕГУЛАТОРИ

Продукти за регулиране (стимулиране или задържане) на физиологичните процеси в растенията

РЕГАЛИС ВГ

ПРОХЕКСАДИОН-КАЛЦИЙ

100г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
РЕГАЛИС ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 12-61/13.06.2008 г.
 • Разр. №: 0555/18.06.2008 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: БАСФ, Германия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: растежен регулатор
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Семкови овощни (ябълки, круши, дюли) -За съкращаване на леторастите и намаляване на нападението от огнен пригор - 100г/дка

 • Карантинен срок (дни): 60
 

заповед регалис вг 13.06.2008

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com