Последно актуализирана: 20.04.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

ВИТРА 50 ВП, КУПРОХАЙ 50 ВП

МЕДЕН ХИДРОКСИД

87,70%
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ВИТРА 50 ВП |

 • Зап. за разр. №: РД 11-10/07.01.2016 г.
 • Разр. №: 0579-2/21.01.2016 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: ИКВ, Испания
 • Формулация: намокрим прах (ВП)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: контактен неорганичен фунгицид с предпазно действие Подходящ за употреба в биологичното земеделие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Мана – 0.15% (150г/дка)
  Картофи - Картофена мана – 150г/дка
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Кайсии - Кафяво гниене, Бактериоза, Сачмянка, Цитоспороза - 150г/дка
  Сливи - Мехурки по сливата, Цитоспороза - 150г/дка
  Череши -Цитоспороза - 150г/дка
  Ябълки - Повреди по клоните, Огнен пригор - 150г/дка
  Круши, Дюли, Мушмули - Повреди по клоните, Струпясване, Кафяво гниене, Огнен пригор, Бактериоза - 150г/дка

 • Карантинен срок (дни): 14; за минималните употреби - не се изисква
 

MSDS заповед витра 50 вп 07.01.2016

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com