Последно актуализирана: 20.04.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

РАСТЕЖНИ РЕГУЛАТОРИ

Продукти за регулиране (стимулиране или задържане) на физиологичните процеси в растенията

РИЗА 20 ЕК

ТЕБУКОНАЗОЛ

200г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
РИЗА 20 ЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 11- 400/16.03.2016 г.
 • Разр. №: 01389-1/25.03.2016 г.
 • Валидно до: 31.08.2020 г.
 • Притежател на разрешението: Хеминова България и Румъния ЕООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Друга функция: Фунгицид
 • Механизъм на действие: системен триазолов фунгицид с предпазно, лечебно и изкореняващо действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Зимна рапица - Ограничаване на растежа на надземните органи - 125мл/дка
  Пролетна рапица - Ограничаване на растежа на надземните органи - 125мл/дка
  Пшеница, Овес, Ръж, Тритикале - Ран листен пригор, Черна (стъблена) ръжда, Фузариоза, Брашнеста мана - 125мл/дка
  Ечемик - Брашнеста мана, Листен пригор, Листна ръжда, Черна (стъблена) ръжда, Фузариоза, Хелминтоспориоза, Рамулариоза - 125мл/дка
  Зимна рапица - Чернилка, Листни петна, Сухо стъблено гниене, Бяло гниене - 125мл/дка
  Пролетна рапица - Чернилка, Листни петна, Сухо стъблено гниене, Бяло гниене - 125мл/дка
  Лозя - винени сортове - Черно гниене - 38мл/дка
  Обикновен и фуражен грах - Ръжди - 100мл/дка
  Лен - маслодаен и влакнодаен - Септориоза, Брашнеста мана - 125мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 14 за лозя; 35 за зимна и пролетна рапица, обикновен и фуражен грах, лен-маслодаен и влакнодаен; за пшеница, овес, ръж, тритикале, ечемик
 

заповед риза 20 ек 16.03.2016  

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com