Последно актуализирана: 23.11.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

ФИНИ ВГ

МЕТСУЛФУРОН-МЕТИЛ

200г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ФИНИ ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-854/20.06.2014 г.
 • Разр. №: 1237/27.06.2014 г.
 • Валидно до: 20.06.2024 г.
 • Притежател на разрешението: Агрикем Б.В., Холандия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни, в т.ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ечемик, Тритикале, Овес, Свободни площи - 3,0г/дка

 • Карантинен срок (дни): 90
 

заповед фини вг 20.06.2014

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com