Последно актуализирана: 29.05.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

СПРИНГБОК

ДИМЕТЕНАМИД-П + МЕТАЗАХЛОР

200г/л+200г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
СПРИНГБОК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2605/01.12.2017 г.
 • Разр. №: 01366-2/20.12.2017 г.
 • Валидно до: 31.10.2019 г.
 • Притежател на разрешението: БАСФ С.Е., Германия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и някои широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Зимна маслодайна рапица - 250мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 70
 

MSDS

заповед спрингбок 30.12.2015

заповед спрингбок 01.12.2017

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com