Последно актуализирана: 14.10.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

РОТЕР ВГ

МЕТСУЛФУРОН-МЕТИЛ

200г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
РОТЕР ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-534/29.04.2013 г.
 • Разр. №: 01184/22.05.2013 г.
 • Валидно до: 29.04.2023 г.
 • Притежател на разрешението: Стоктън Кемикъл Корп, САЩ
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни, в т.ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - 3,0г/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

msds заповед ротер вг 29.04.2013

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com