Последно актуализирана: 25.09.2018 г.

ДЕСИКАНТИ И ДЕФОЛИАНТИ

Продукти за изсушаване (десиканти) и за обезлистване (дефолианти) на растенията

РЕГЛОН ФОРТЕ

ДИКВАТ

150г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
РЕГЛОН ФОРТЕ | 5 л

5 л

 • Зап. за разр. №: РД 11-183/18.02.2013 г.
 • Разр. №: 01032-2/05.03.2013 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Синджента, Швейцария
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, контактен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели; десикант
 • Друга функция: Хербицид
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя, Овощни - 300мл/дка
  Памук - 100мл/дка (за десикация)
  Кориандър - 150-200мл/дка (за десикация)
  Слънчоглед, Картофи, Маслодайна рапица - 250мл/дка (за десикация)
  Люцерна (за семепроизводство) - 250-300мл/дка (за десикация)
  Соя, Ориз - 300мл/дка (за десикация)

 • Карантинен срок (дни): 10 за картофи; 7-10 за маслодайна рапица; 30 за памук, кориандър, слънчоглед, люцерна (за семепроизводство), соя, ориз и лозя
 • Предлага се от Агропал ООД
 

MSDS заповед реглон форте 18.02.2013

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com