Последно актуализирана: 25.09.2018 г.

ДЕСИКАНТИ И ДЕФОЛИАНТИ

Продукти за изсушаване (десиканти) и за обезлистване (дефолианти) на растенията

РАУНДЪП МАКС СЛ

ГЛИФОЗАТ

480г/л под формата на 588г/л калиева сол
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
РАУНДЪП МАКС СЛ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1268/01.08.2014 г.
 • Разр. №: 01261/11.08.2014 г.
 • Валидно до: 01.08.2024 г.
 • Притежател на разрешението: Монсанто Европа С.А., Белгия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели; десикант
 • Друга функция: Хербицид
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ечемик - 300 мл/дка (срещу плевели и като десикант)
  Овощни - над 3 г., Лозя - над 2 г., Стърнища, Напоителни и дренажни канали - 300-450мл/дка
  Ж.п. линии - 450мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 7 дни за лозя и овощни, 14 дни за пшеница и ечемик
 

заповед раундъп макс сл 01.08.2014

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com