Последно актуализирана: 19.01.2018 г.

ДЕСИКАНТИ И ДЕФОЛИАНТИ

Продукти за изсушаване (десиканти) и за обезлистване (дефолианти) на растенията

РАУНДЪП

ГЛИФОЗАТ

360г/л + 180г/л сърфактант
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
РАУНДЪП | 500 мл

500 мл

РАУНДЪП | 200 мл

200 мл

РАУНДЪП | 100 мл

100 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-188/18.02.2013 г.
 • Разр. №: 0240-3/05.03.2013 г.
 • Валидно до: 17.02.2023 г.
 • Притежател на разрешението: Монсанто Европа С.А., Белгия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели; десикант
 • Друга функция: Хербицид
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Памук, Тютюн - 300мл/дка
  Пшеница, Ечемик - 400 мл/дка (срещу плевели и като десикант)
  Овощни, Лозя, Стърнища, Канали - 400-1000мл/дка
  Топола, Орех-над 3г., Смърч - над 2 г. - 500мл/дка
  Ж.п. линии - 1000мл/дка
  Пасища - Срещу Орлова папрат - 1000мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 14 дни за пшеница, ечемик, 10 дни за пасища, 7 дни за всички останали култури
 • Предлага се от Агропал ООД
 

заповед раундъп 03.05.2012

заповед раундъп 18.02.2013

 

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com