Последно актуализирана: 18.07.2018 г.

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

МУСТАНГ 306.25 СК

2,4 Д естер + ФЛОРАСУЛАМ

300г/л + 6.25г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МУСТАНГ 306.25 СК |

 • Зап. за разр. №: xx
 • Разр. №: 0156/05.01.2005 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Дау Агросайънсис, САЩ
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели, в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - 40мл/дка или 60мл/дка Пшеница - 60-80 мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 65
 • Предлага се от Агропал ООД
 

MSDS  

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com