Последно актуализирана: 07.09.2018 г.

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

МОДАОН 4Ф

БИФЕНОКС

480 г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МОДАОН 4Ф |

 • Зап. за разр. №: РД 11-836/05.08.2013 г.
 • Разр. №: 0176-2/28.08.2013 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Адама Агрикълчър Б.В., Нидерландия
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: Непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Рапица - 100мл/дкаСлънчоглед - 150мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
 

MSDS заповед модаон 4ф 05.08.2013

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com