Последно актуализирана: 08.02.2018 г.

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

ЛИНУРОН 45 СК

ЛИНУРОН

450г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
 
 • Зап. за разр. №: Заповед за прекратяване на разрешението за пускане на пазара №:
  РД 11-1210/07.06.2017 г.
 • Разр. №: 0161/06.01.2005 г.
 • Валидно до: 07.12.2017 г. (гратисен период за продажба и разпространение)
 • Притежател на разрешението: И-Пи-Чи, Италия
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Кориандър - 200мл/дкаСлънчоглед, Соя - 250-300мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 90
 

заповед линурон 45 ск 07.06. 2017

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com