Последно актуализирана: 29.05.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

КОЛЗОР ТРИО ЕК

ДИМЕТАХЛОР + КЛОМАЗОН + НАПРОПАМИД

187,5г/л + 30г/л + 187,5г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КОЛЗОР ТРИО ЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2016/ 10.10.2019 г.
 • Разр. №: 01380-3/01.11.2017
 • Валидно до: 31.10.2020 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента Кроп Протекшън АГ
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Рапица - 400мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

заповед колзор трио 01.03.2016

заповед колзор трио 30.05.2016

заповед Колзор Трио 10.10.2019

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com