Последно актуализирана: 29.05.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

КЛЕРАНДА + ДЕШ

МЕТАЗАХЛОР + ИМАЗАМОКС

375г/л + 17.5г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КЛЕРАНДА + ДЕШ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-142/18.01.2018 г.
 • Разр. №: 01130-6/05.02.2018 г.
 • Валидно до: 27.07.2021 г.
 • Притежател на разрешението: БАСФ Агро Б.В., Швейцария
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни и житни плевели и самосевки от житни култури
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Маслодайна рапица (Клиърфийлд толерантни хибриди) - 150-200мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

msds

заповед клеранда 27.07.2011

заповед клеранда 03.05.2012

заповед клеранда 05.08.2013

заповед клеранда 18.01.2018

 

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com