Последно актуализирана: 29.05.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

КАЛИФ МЕГА ЗК

КЛОМАЗОН + МЕТАЗАХЛОР

33г/л + 250г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КАЛИФ МЕГА ЗК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-845/20.06.2014 г.
 • Разр. №: 01248/27.06.2014 г.
 • Валидно до: 20.06.2024 г.
 • Притежател на разрешението: Адама Агрикълчър Б.В., Нидерландия
 • Формулация: смесена формулация (ЗК) от суспензия капсули (КС) и суспензионен концентрат (КС)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен хербицид за борба с едногодишни широколистни плевели и самосевки от житни култури
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Маслодайна рапица - 250мл/дка; 300мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

етикет MSDS

заповед калиф мега зк 20.06.2014

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com