Последно актуализирана: 29.05.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

КАЛИФ 480 ЕК

КЛОМАЗОН

480г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КАЛИФ 480 ЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-535/29.04.2013 г.
 • Разр. №: 01185/22.05.2013 г.
 • Валидно до: 29.04.2023 г.
 • Притежател на разрешението: Адама Агрикълчър Б.В., Нидерландия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен хербицид за борба с едногодишни широколистни плевели и самосевки от житни култури
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Маслодайна рапица - 20мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

заповед калиф 480 ек 29.04.2013

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com