Последно актуализирана: 12.02.2020 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

ЕРГОН ВГ

ТИФЕНСУЛФУРОН-МЕТИЛ + МЕТСУЛФУРОН-МЕТИЛ

682г/кг + 68г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЕРГОН ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1372/19.11.2012 г.
 • Разр. №: 01163/28.11.2012 г.
 • Валидно до: 19.11.2022 г.
 • Притежател на разрешението: Ротам Агрокемикъл Юръп, Англия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни двусемеделни (широколистни плевели)
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ръж, Тритикале - 5-9г/дкаЗимен ечемик - 5-6г/дка
  Пролетен ечемик - 6г/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

MSDS заповед ергон вг 19.11.2012

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com