Последно актуализирана: 29.05.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

ЕЛЕКТРОН 500 СК

МЕТАЗАХЛОР + КВИНМЕРАК

375г/л+125г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЕЛЕКТРОН 500 СК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2533/11.12.2018 г.
 • Разр. №: 01300-1/19.03.2015 г.
 • Валидно до: 31.07.2022 г.
 • Притежател на разрешението: Адама Агрикълчър Б.В.,Нидерландия
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Маслодайна рапица - 200мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

заповед електрон 500 ск 11.02.2015 заповед електрон 500 ск 11.12.2018

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com