Последно актуализирана: 29.05.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

ЕКЛИПС 70 ВГ

МЕТРИБУЗИН

700г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЕКЛИПС 70 ВГ | 1 кг

1 кг

ЕКЛИПС 70 ВГ | 500 г

500 г

ЕКЛИПС 70 ВГ | 70 г

70 г

ЕКЛИПС 70 ВГ | 40 г

40 г

ЕКЛИПС 70 ВГ | 20 г

20 г

 • Зап. за разр. №: РД 11-2529/11.12.2018 г.
 • Разр. №: 01095-3/25.07.2016 г.
 • Валидно до: 31.07.2020 г.
 • Притежател на разрешението: Адама Агрикълчър Б.В.,Нидерландия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - преди поникване -25-40г/дка; след пълно разтваряне на котиледоните - 25-30г/дка
  Домати - преди поникване - 25-30г/дка; след пълно разтваряне на котиледоните - 25-40г/дка
  Моркови - след разтворен четвърти лист - 25-35г/дка
  Соя - след сеитба, преди поникване на културата - 25-35г/дка
  Люцерна - есен, след последния откос, когато културата е в покой - 50-75г/дка
  Пшеница (твърда и мека), ечемик - 10г/дка

 • Карантинен срок (дни): 30 за домати, 60 за моркови и люцерна; за останалите не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед еклипс 70 вг 03.05.2012

заповед еклипс 70 вг 10.05.2016

заповед еклипс 70 вг 07.07.2016

заповед еклипс 70 вг 11.12.2018

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com