Последно актуализирана: 12.12.2018 г.

ДЕСИКАНТИ И ДЕФОЛИАНТИ

Продукти за изсушаване (десиканти) и за обезлистване (дефолианти) на растенията

ДЕССИКАШ 200 СЛ

ДИКВАТ

200г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДЕССИКАШ 200 СЛ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1266/01.08.2014 г.
 • Разр. №: 01259/11.08.2014 г.
 • Валидно до: 01.08.2024 г.
 • Притежател на разрешението: Шарда Уърлдуайд Експорт, Индия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, контактен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели; десикант
 • Друга функция: Хербицид
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - 250мл/дка (срещу плевели и като десикант)

 • Карантинен срок (дни): 7
 

заповед дессикаш 200 сл 01.08.2014

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com