Последно актуализирана: 19.01.2018 г.

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

ГАЛИГАН 240 EК, ОКСИГАН 240 ЕК

ОКСИФЛУОРФЕН

240г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ГАЛИГАН 240 EК |

 • Зап. за разр. №: xx
 • Разр. №: 0278-2/31.07.2012 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Адама Агрикълчър Б.В., Нидерландия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни и някои многогодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Слънчоглед - 80-100мл/дка Лук II година - 150мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 45
 

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com