Последно актуализирана: 24.05.2018 г.

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

ГАЛЕРА СУПЕР

КЛОПИРАЛИД + ПИКЛОРАМ + АМИНОПИРАЛИД

240г/л + 80г/л + 40г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ГАЛЕРА СУПЕР |

 • Зап. за разр. №: РД 11-850/20.06.2014 г.
 • Разр. №: 1246/27.06.2014 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Дау Агросайънсис С.А.С
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Зимна и пролетна маслодайна рапица - 20мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

MSDS заповед галера супер 20.06.2014

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com