Последно актуализирана: 25.06.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

ВЕНТУМ ВГ

ЙОДОСУЛФУРОН + ФОРАМСУЛФУРОН

10г/кг + 300г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ВЕНТУМ ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 12-56/14.08.2009 г.
 • Разр. №: 01023/05.02.2010 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Байер Кропсайънс, Германия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни, в т.ч. балур от семе и едногодишни широколистни плевели, както и някои многогодишни (паламида, пирей, балур от коренища)
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - 10-15г/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
  Съдържа АНТИДОТ (300г/кг изоксадифен-етил)
 • Предлага се от Агропал ООД
 

етикет MSDS

заповед вентум вг 14.08.2009

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com