Последно актуализирана: 12.12.2018 г.

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

ВАЛСАГЛИФ

ГЛИФОЗАТ

360 г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ВАЛСАГЛИФ |

 • Зап. за разр. №: xx
 • Разр. №: 0153/04.01.2005 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Стоктън Кемикъл Корп, САЩ
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - 600мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 30
 

MSDS

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com