Последно актуализирана: 29.05.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

БУТИЗАН МАКС

МЕТАЗАХЛОР + ДИМЕТЕНАМИД-П + КВИНМЕРАК

200г/л + 200г/л + 100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
БУТИЗАН МАКС |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1048/03.07.2014 г.
 • Разр. №: 01258/29.07.2014 г.
 • Валидно до: 03.07.2024 г.
 • Притежател на разрешението: БАСФ СЕ, Германия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Маслодайна рапица - След сеитба, преди поникване - 200мл/дка; Вегетационно - 250мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 70
 

заповед бутизан макс 03.07.2014

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com