Последно актуализирана: 29.05.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

БУТИЗАН S

МЕТАЗАХЛОР

500г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
БУТИЗАН S |

 • Зап. за разр. №: РД 11-848/05.08.2013 г.
 • Разр. №: 01069-2/04.09.2013 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: БАСФ СЕ, Германия
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Тютюн - 150мл/дкаПраз, Зеле, Рапица - фуражна - 200мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 70
 

заповед бутизан S 05.08.2013

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com