Последно актуализирана: 08.07.2021 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

БУКТРИЛ УНИВЕРСАЛ

БРОМОКСИНИЛ октаноат/ хептаноат + 2,4 Д етилхексил естер

400.8 г/л = 280г/л бромоксинил + 422.1 г/л = 280г/л 2.4-Д
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
БУКТРИЛ УНИВЕРСАЛ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-86/28.01.2014 г.
  Заповед за отнемане на разрешението за пускане на пазара №: РД 11-3055/22.12.2020 г.Гратисен период за продажба и разпространение до: 14.09.2021 г.
 • Разр. №: 01221/28.01.2014 г.
 • Притежател на разрешението: Байер Кропсайанс, Германия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица, Сорго - 80мл/дка Пшеница, Ечемик, Овес, Ръж - 100мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед БУКТРИЛ УНИВЕРСАЛ 28.01.2014

заповед БУКТРИЛ УНИВЕРСАЛ 22.12.2020

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com