Последно актуализирана: 29.05.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

БРАСАН 540 ЕК

ДИМЕТАХЛОР + КЛОМАЗОН

500г/л + 40г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
БРАСАН 540 ЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2019/ 10.10.2019г.
 • Разр. №: 01346-2/07.06.2016 г.
 • Валидно до: 31.10.2020 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен хербицид за борба с едногодишни широколистни и някои житни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Маслодайна зимна рапица - 200мл/дка;

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

MSDS

заповед БРАСАН 540 ЕК 06.11.2015

заповед брасан 540 ек 30.05.2016

заповед Брасан 10.10.2019

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com