Последно актуализирана: 19.04.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

БИТЪП КОМПАКТ

ДЕСМЕДИФАМ + ФЕНМЕДИФАМ

82.5г/л + 82.5г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
БИТЪП КОМПАКТ |

 • Зап. за разр. №: xx
 • Разр. №: 0071/21.07.2003 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Юнайтед Фосфоръс, Индия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, контактен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Захарно цвекло - След І-ви чифт същински листа на културата и от котиледони до 2ри-4ти лист на плевелите - 600мл/дка или 300+300мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 30
 

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com